StartPowiadomieniaZaproszenie do zgłaszania nominacji - Zarząd OSM

Zaproszenie do zgłaszania nominacji - Zarząd OSM

Za nami wybory koordynatorów działów projektu Joomla!. Wyniki wyborów zostały ogłoszone w https://community.joomla.org/blogs/leadership/3097-joomla-department-coordinator-election-results.html

Nadszedł czas, aby otworzyć nominacje do kolejnych czterech naczelnych stanowisk:

 • Prezydent
 • Wiceprezydent
 • Sekretarz
 • Skarbnik

Wybrani zasiądą w Zarządzie OSM, a są zaprezentowani graficznie na obrazku poniżej w postaci czterech ikon po prawej stronie w górnym rzędzie.

joomla leadership structure medium

Zasady

Proces głosowania w wyborach do Zarządu jest trochę bardziej skomplikowany, niż głosowanie na zespół, a nawet niedawno przeprowadzone wybory koordynatorów departamentów.

Zgodnie z § 6.02.E uaktualnionych przepisów wewnętrznych Open Source Matters, Inc. przyjętych w dniu 20 października 2016 roku:

Głosy na każdego z nominowanych zlicza się zarówno w wydziałach, w ten sposóób, że kierownicy zespołów i koordynatorzy poszczególnych działów oddają narastająco przez Wydział tylko jeden głos na każde stanowisko [...], w każdym z wydziałów zwycięzca wyłaniany jest większością głosów.

W regulaminie przytoczono kilka przykładów, oto wyjaśnienie:

 • Każdy z działów odda po jednym (1) głosie na każde ze stanowisk naczelnych. Ten pojedynczy głos wynika z głosów oddanych przez koordynatora działu oraz wszystkich liderów zespołów podlegających temu działowi.
 • Każdy, kto aktualnie pełni stanowisko naczelne, upoważniony jest do oddania jedego (1) głosu na każde z pozostałych stanowisk naczelnych, które są aktualnie wybierane.
  • UWAGA! W niniejszej - pierwszej edycji - nikt nie piastuje stanowisk naczelnych, więc w pierwszych wyborach po transformaji głosy oddawać będą jedynie działy.

Już dziś zapraszamy wszystkich nominowanych do zapoznania się z Regulaminem, zwłaszcza z sekcjami odnoszącymi się do roli naczelnego.

Osobista informacja od naszego obecnego prezydenta Open Source Matters, Sarah Watz:

Miałam zaszczyt służyć dla projektu Joomla! w roli prezesa Open Source Matters, Inc. od kwietnia 2014 roku oraz jako członek zarządu od października 2012. Od powstania Open Source Matters mieliśmy kilku prezydentów i to jest jeden z naszych atutów jako organizacji. Przyciągnąć nowych liderów. Będąc jedną z inicjatorek powstania nowej struktury, jestem przekonana, że członkowie będą korzystać ze swoich praw głosu nominować i wybierać przywódców, którzy są nie tylko znani i lubiani przez społeczność, ale co ważniejsze, wniosą do projektu nowe wartości. Przewodząc projektowi, doświadczałam zarówno wielu niesamowitych doświadczeń, jak i wyzwań. Nie będę kandydowała do roli prezydenta w obecnych wyborach. Chciałbym przy tej okazji podziękować wszystkim i każdemu z was z osobna za wszystko, co wnosicie do projektu. Jesteście niesamowici!
Aby nominować siebie lub kogoś innego,
skorzystaj z formularza

Harmonogram

 • Termin zgłaszania kandydatur: 14 lutego 2017 o 00:59 czasu polskiego
 • Poinformowanie nominowanych: 14 lutego o 23:00 czasu polskiego
 • Termin przyjęcia/odrzucenia nominacji: 21 lutego 2017 o 00:59 czasu polskiego
  (Kandydaci, którzy w założonym czasie nie udzielą odpowiedzi, zostaną potraktowani jako niezainteresowani objęciem stanowiska i usunięci z głosowania)
 • Wydanie kart do głowsowania: do 21 lutego o 23:00 czasu polskiego
  (Za pośrednictwem formularza Google liderzy zespołów i szefowie zespołów koordynujących działy będą oddawali głosy na każde z czterech stanowisk. Jeśli wszyscy uprawnieni oddzadzą głosy przed upływem terminu składania ofert, możliwe jest przejście do kolejnego etapu).
 • Zamknięcie głosowania: o 00:59 czasu polskiego 7 dni od rozpoczęcia głosowania - najwcześniej 1 marca 2017 o 00:59 czasu polskiego.
  (Zespół Transformacji przeliczy głosy zgodnie z sekcją 6.02.E regulaminu (fragment powyżej). Jeśli lider zespołu lub koordynator działu nie odda głosu w wyznaczonym czasie głowosowania, jego głos zostanie zaklasyfikowany jako wstrzymujący się.)
 • Publikacja wyników: 2 dni po zamknięciu głosowania - najwcześniej 2 marca 2017 o godzinie 23:00 czasu polskiego
  *UWAGA*:
  Osoby powołane lub wybrane na stanowisko lidera zespołu lub koordynatora działu mogą być nominowane w niniejszym głosowaniu. W przypadku, gdy ktoś jest wybierany na stanowisko naczelne, a posiada już inną pozycję lidera, jego pozycja lidera zostanie przekazana.

Włącz się!

Aby nominować siebie lub kogoś innego, skorzystaj z tego formularza

Masz pytania? Możesz je zadać : na forum spoleczności w niniejszym temacie

Gorąco zachęcamy do zgłaszania kandydatur na naczelne stanowiska Projektu Joomla!.

Źródło: Joomla! Community Portal.

Ostatnio zmieniany Cz. 9 Lut 2017
comments powered by Disqus Powrót na górę

Aktualności - spis treści

Kalendarz publikacji

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Oglądasz teraz:   StartPowiadomieniaZaproszenie do zgłaszania nominacji - Zarząd OSM

Twoje konto