O Joomla!Projekt Joomla!Cele, nazwa, logo

W roku 2008 Projekt Joomla! wystosował następujące oświadczenie, aby ponownie potwierdzić swoją ogólną misję, wizję oraz założenia projektowe. Zapoznaj się z tłumaczeniem tego

Społeczność Joomla! posiada swój Kodeks Postępowania Wolontariuszy, który ustanawia podstawowe zasady współpracy w ramach Projektu. Jeśli chcesz czynnie rozwijać Joomla!, niech po

Nazwa Joomla! to zapisana w języku angielskim wymowa słowa pochodzącego z środkowoafrykańskiego języka suahili. Słowo to tłumaczy się: „wszyscy razem” lub

Zanim jeszcze podjęto decyzję o nadaniu nowemu projektowi nazwy Joomla! na uruchomionym przez Open Source Matters forum rozgorzała dyskusja nad nowym logo. Swoje pomysły graficzne przed

Nazwa i logo Joomla! podlegają ochronie. Aby z nich korzystać, w większości przypadków potrzebna jest zgoda Open Source Matters. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami używania nazwy i lo

Prezentowane poniżej logotypy i plakietki mogą być wykorzystywane na stronach internetowych oraz w materiałach drukowanych warunkowo, bez wyraźnej pisemnej zgody, o ile będ

Nazwa i logotypy Joomla! są zastrzeżonymi znakami towarowymi i podlegają ochronie. W większości wypadków wykorzystania nazwy Joomla! lub logotypu/logotypów Joomla! należy zło

Znaki towarowe Joomla! - nazwy i logo - są strzeżone przepisami prawa. Zasady ich wykorzystania są przedmiotem częstych pytań kierowanych także do PCJ. Przedstawiamy tłumaczenie ofic

Oglądasz teraz:   O Joomla!Projekt Joomla!Cele, nazwa, logo