O Joomla!Projekt Joomla!Certyfikacja Joomla!

Program certyfikacyjny Joomla! ma zapewnić właściwy poziom kompetencji specjalistów Joomla poprzez określenie ich wiedzy i umiejętności w sposób mierzalny.

Profesjonalna cer

Egzamin Certyfikacyjny Administrator Joomla! to pierwszy z egzaminów dostępnych w obrębie Programu Certyfikacyjnego Joomla! (Joomla! Certification Programme). Obej

Joomla! Learning Partner (JLP) jest instytucją (osoba lub firma), która przeprowadza egzaminy certyfikacyjne Joomla!
JLP może oferować szkolenia z Joomla! swoim

Oglądasz teraz:   O Joomla!Projekt Joomla!Certyfikacja Joomla!