Statut JoomlaDay

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Użycie nazwy „JoomlaDay” dla wydarzenia organizowanego przez grupę użytkowników Joomla! wymaga uzyskania zezwolenia Zespołu Wydarzeń Joomla! oraz zgodności ze Statutem JoomlaDay. W dalszej części zamieszczamy jego tłumaczenie.

JoomlaDay to lokalne, regionalne lub krajowe zgromadzenie społeczności Joomla!. Projekt Joomla pobudza rosnącą i pełną energii społeczność Joomla!, a imprezy JoomlaDay są częścią tej inicjatywy. Aby zapewnić ciągłą ochronę nazwy Joomla!, użycie nazwy wydarzenia "JoomlaDay" wymaga zezwolenia i zgodności z tym statutem. W celu zorganizowania lub promocji Twojego lokalnego JoomlaDay potrzebujesz spełnić dwa warunki: (1) spełnić wymagania zdefiniowane w tym statucie, (2) zgłosić swoje wydarzenie na stronie katalogu wydarzeń joomla.

1. Definicja JoomlaDay

JoomlaDay to wydarzenie otwarte dla wszystkich. Jedyną pobieraną opłatą powinna być kwota potrzebna na pokrycie kosztów organizacyjnych. Imprezy JoomlaDay nie powinny być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa handlowe w celu osiągnięcia zysków.

Celem JoomlaDay jest zaoferowanie użytkownikom Joomla! możliwości wspólnego spotkania się i uczenia. Powinni się na nim znaleźć prelegenci z różnorodnymi tematami oraz możliwość wygłoszenia prezentacji przez przedstawicieli Projektu Joomla!.

JoomlaDay to wydarzenie stworzone wyłącznie dla użytkowników Joomla! i powiązanych z nim projektów. Nie do zaakceptowania jest użycie nazwy „JoomlaDay” dla wydarzenia, na którym są prezentowane lub promowane inne projekty o otwartych źródłach lub produkty komercyjne niezwiązane z Joomla!.

JoomlaDay mogą być organizowane na skalę krajową, regionalną lub miejską. Każdego roku powinien się odbywać tylko jeden JoomlaDay w danej lokalizacji, ale może się odbyć kilka takich imprez w większych krajach, takich jak Chiny, Kanada czy USA (np. JoomlaDay USA West i JoomlaDay USA East).

Imprezy JoomlaDay są zwykle jednodniowe, chociaż mogą im towarzyszyć inne imprezy.

2. Aplikowanie i zasady

Przed jakimikolwiek działaniami wykorzystującymi nazwę JoomlaDay, musi zostać złożona aplikacja do Zespołu Wydarzeń Joomla!. Każdy może wysłać wniosek o użycie nazwy JoomlaDay.

Wnioski mogą być wysyłane przez Internet ze strony http://events.joomla.org.

2.1 Zespoły organizujące

Dwa różne zespoły nie zostaną dopuszczone do organizacji dwóch imprez JoomlaDay w tym samym kraju/regionie/mieście tego samego roku. Przyznajemy każdemu zaakceptowanemu zespołowi wyłączność na użycie nazwy JoomlaDay dla imprezy w ich kraju/regionie/mieście w okresie 12 miesięcy, poczynając od daty wpłynięcia ich wniosku.

Tak długo jak zespół organizacyjny zaakceptowany dla danego kraju/regionu/miasta nie narusza reguł tego statutu, tak długo będzie uprawniony, przed wpłynięciem odnownionego wniosku, do organizacji kolejnego JoomlaDay w tym kraju/regionie. Jeżeli nowy zespół organizujący życzy sobie wziąć odpowiedzialność za przyszłoroczny JoomlaDay, skontaktujemy się z poprzednim zespołem, aby upewnić się, że nie jest on zainteresowany organizacją tego wydarzenia. Gdy poprzedni zespół nie jest zainteresowany lub wniosek o odnowienie nie zostanie wysłany na czas, wtedy nowy zespół może zająć się organizacją imprezy JoomlaDay dla danego kraju/regionu/miasta.

2.2 Oficjalny kontakt

W przypadku każdego zespołu organizującego JoomlaDay, jeden z członków zespołu będzie wykorzystywany jako oficjalna osoba kontaktowa z Zespołem Wydarzeń Joomla!. Jeżeli osoba ta nie będzie osiągalna w okresie dłuższym niż 30 dni, to alternatywna osoba powinna zostać wskazana przez zespół organizacyjny.

2.3 Promocja i reklama

Promocja wydarzenia bez uprzedniego wniosku o wykorzystanie nazwy JoomlaDay jest zabroniona. Po zaakceptowaniu wniosku otrzymasz dostęp do specjalnego zestawu materiałów reklamowych i innych informacji. Materiały te mogą być wykorzystane do promocji Twojej imprezy. Zobacz sekcje 3.5 oraz 3.6.

2.4 Zasady finansowe

Głównym wymaganiem potrzebnym do zaakceptowania Twojego wniosku jest to, że wydarzenie nie będzie zorientowane na wygenerowanie zysków. Impreza JoomlaDay może oferować powiązane warsztaty oraz inne usługi za opłatą, ale główny cel całego przedsięwzięcia nie może być komercyjny.

Kilka przykładów wykluczonych pomysłów:

 • płacenie prelegentom za ich prelekcje (za wyjątkiem opłat za podróż, nocleg oraz materiały konferencyjne),
 • opłacanie firm organizujących imprezy za organizację,
 • opłacanie członków zespołu organizacyjnego.

Zalecamy Ci zaplanowanie przelewu jakiegokolwiek dochodu z wydarzenia JoomlaDay na rzecz Twojej lokalnej społeczności Joomla! lub na rzecz projektu Joomla!.

Imprezy JoomlaDay powinny być niezależne finansowo. Jednak organizatorzy mogą prosić o finansowe wsparcie ze strony Open Source Matters. To wsparcie nie jest przewidziane na pokrycie wszystkich kosztów JoomlaDay. Lokalni organizatorzy są odpowiedzialni za znalezienie funduszy na pokrycie swoich pozostałych wydatków. Jeżeli pojawi się jakikolwiek dochód z wydarzenia, to pieniądze te powinny zostać zwrócone.

Organizatorzy JoomlaDay mogą szukać sponsorów do wsparcia ich imprezy. Ogólnie wsparcie finansowe może pochodzić z jakiegokolwiek źródła, jednak istnieją pewne ograniczenia.

 • Wsparcie ze strony firm, których produkty nie są zgodne z licencją Joomla! nie powinno być akceptowane. Chroni to powiązanie marki Joomla! przed naruszaniem licencji. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie sponsora, skontaktuj się z Zespołem Wydarzeń Joomla!, by uzyskać pomoc.
 • Wszystkie firmy sponsorujące muszą stosować się do polityki znaków towarowych Open Source Matters.

Każda grupa organizująca powinna określić, czy będzie pobierać opłatę za wstęp, a jeśli tak, to jak dużą. Ze względu na charakterystykę imprezy, zalecamy znaleźć darmową lub niedrogą lokalizację oraz nie tworzyć skomplikowanych kontraktów z udostępniającymi przestrzeń.

Po każdym JoomlaDay musi zostać wysłany raport finansowy. Powinien on zawierać co najmniej:

 • liczbę uczestników,
 • całkowite wydatki,
 • całkowity dochód,
 • stan jakiegokolwiek dochodu lub deficytu,
 • listę sponsorów.

2.5 Kwestie prawne

Imprezy JoomlaDay są organizowane oraz kontrolowane przez lokalnych organizatorów wydarzenia, którzy są wyłącznie odpowiedzialni za wszystkie działania oraz zobowiązania związane z imprezą. Ani Open Source Matters ani też Projekt Joomla! nie są odpowiedzialni za działania oraz wydatki lokalnych organizatorów. Lokalni organizatorzy są odpowiedzialni za uzyskanie ubezpieczeń, zezwoleń i tym podobnych rzeczy.

2.6 Wsparcie ze strony Open Source Matters oraz Zespołu Wydarzeń

Projekt Joomla! zapewnia wsparcie dla imprez JoomlaDay w następujący sposób:

 • użycie marki JoomlaDay,
 • publikacja w grupie stron Joomla.org,
 • rady i mentoring dla organizatorów,
 • zorganizowanie uczestnictwa członków zespołów Joomla!,
 • ograniczone wsparcie finansowe.

3. Organizacja i struktura

Ogólnie JoomlaDay powinien skupić się na lokalnych osobach i firmach. Uczyń swoją organizację tak prostą, jak to możliwe. Wysoce wyrafinowane imprezy nie są tym, czego oczekują ludzie. Interakcja społeczności oraz wspólna nauka powinny leżeć w centrum zainteresowania. Główną rzeczą, której ludzie oczekują, jest miejsce do osobistego spotkania oraz do poznania innych użytkowników i współtwórców Joomla!.

3.1 Zajęcia

Masz wolny wybór przy określaniu tematyki, zakresu zajęć oraz struktury dnia. Sugerujemy Ci uwzględnienie czasu dla ludzi na rozmowy i dyskusje o tym, co się dzieje w świecie Joomla!, zarówno globalnie, jak i lokalnie.

3.2 Wystawy / płatne warsztaty

Podczas JoomlaDay sponsorzy imprezy mogą płacić za przestrzeń wystawową lub jasno oznaczone miejsca reklamowe, co powinno pomóc zmniejszyć opłatę wejściową dla uczestników lub wydatki organizatorów na zorganizowanie imprezy.

Mogą być zorganizowane szczególnie interesujące warsztaty i wymagać dodatkowej opłaty. Jedną z koncepcji jest przygotowanie jednego dnia, który zawiera specjalne warsztaty lub szkolenia wymagających wyższej opłaty za ten dzień. Dochód z tego dnia jest wykorzystywany do organizacji dnia społecznościowego i tym samym redukcji opłaty wejściowej dla każdego.

3.3 Prelegenci

Jeżeli organizatorzy sobie tego życzą, Zespół Wydarzeń pomoże zorganizować uczestnictwo prelegenta z jednego z zespołów projektowych Joomla!. Może to być prezentacja na żywo lub poprzez internetową konferencję. Zespół Wydarzeń nie gwarantuje dostępności prelegentów. Organizatorzy wydarzenia mogą skontaktować się z potencjalnymi prelegentami bezpośrednio, aby zapytać o potencjalne uczestnictwo. Organizatorzy wydarzenia są odpowiedzialni za koszty podróży członków zespołu Joomla!, chociaż finansowe wsparcie dla imprez JoomlaDays z Open Source Matters jest często wykorzystywane na ten cel.

3.4 Konwencje nazewnictwa

Imprezy JoomlaDay stosują określone konwencje nazewnictwa. Dla wydarzeń na skalę kraju nazwa imprezy powinna stosować następującą konwencję: JoomlaDay X lub JoomlaDay Y gdzie X jest nazwą kraju, a Y jest rozpoznawanym kodem kraju[1] dla danego kraju. Dla wydarzeń na skalę regionalną w większym kraju konwencją nazewnictwa jest: JoomlaDay X Z lub JoomlaDay Y Z, gdzie X i Y to to samo, co powyżej, natomiast Z jest nazwą regionu związanego z imprezą. W tym wypadku, jeżeli nazwa miasta jest odpowiednia - może zostać wykorzystana.

Kilka przykładów jak powinny wyglądać nazwy:

 • JoomlaDay France
 • JoomlaDay NL
 • JoomlaDay USA West
 • JoomlaDay USA East
 • JoomlaDay Vancouver
 • JoomlaDay Pune

3.5 Wykorzystanie logo

Oficjalne logo jest dostępne do użytku. Link do niego będzie udostępniony po uzyskaniu akceptacji. Jakiekolwiek inne wykorzystanie logotypów Joomla! musi być wykonane z uwzględnieniem zasad określonych w podręczniku marki Joomla!. Jakiekolwiek wykorzystanie na koszulkach lub innych towarach musi być zaakceptowane oddzielnie.

3.6 Strona internetowa

W zestawie narzędzi udostępnionym Ci przy akceptacji znajdziesz przykładowy szablon i dane potrzebne do zbudowania Twojej własnej strony internetowej. Masz jednak wolny wybór przy użyciu dowolnej struktury strony, informacji oraz szablonu w zależności od tego, co jest najlepsze dla Twojej społeczności.

3.7 Relacja z imprezy / informacje

Możesz poinformować ludzi o swojej imprezie, używając do tego celu forum Joomla! i sekcji JoomlaDays oraz Community Meetings.

Powinieneś dostarczyć opis imprezy do informacji na witrynie wydarzeń Joomla!. Dostaniesz instrukcje, jak przygotować oficjalną grafikę.

Jeżeli chcesz możesz opublikować wpis na blogach zespołu na witrynie społeczności wraz z aktualnościami oraz nowymi informacjami odnośnie swojego JoomlaDay. Poproś Zespół Wydarzeń o przygotowanie konta, jeżeli chcesz to zrobić.

Jeżeli dysponujesz kanałem informacyjnym dla swojego wydarzenia, powinieneś wysłać zapytanie o dodanie go w JoomlaConnect.

Poproś uczestników swojego JoomlaDay o udostępnianie ich treści z wykorzystaniem sieci społecznościowych, używając unikalnego oznaczenia bazującego na jday np. jdaynyc09

4. Autorzy

Dokument ten został napisany i przejrzany przez następujących współautorów:

 • T. Akarawuth
 • Henk von Cann
 • Pete Coutts
 • Robert Deutz
 • Ulrich Eichenseer
 • Alex Kempkens
 • Ryan W. Ozimek
 • Alex Red
 • Markku Suominen
 • Brian Teeman
 • Pierre-André Vullioud
 • Louis Landry
 • Elin Waring
 • Suarabh Shah

Jeżeli masz jakieś dalsze pytania, prosimy pytaj poprzez forum wydarzeń Joomla na stronie Forum Wydarzeń Joomla.

5 Odnośniki

 [1] Kody nazw państw: Kody nazw państw

 

Powyższy tekst jest tłumaczeniem dokumentu Joomla! Day Charter wykonanym przez Tomasza Dziudę. Dziękujemy, Tomku.

Ostatnio zmieniany Pn. 9 Cze 2014
comments powered by Disqus Powrót na górę

Czytaj Magazyn Społeczności

Oglądasz teraz:   SpołecznośćWydarzenia Joomla!Statut JoomlaDay