O Joomla!Projekt Joomla!Cele, nazwa, logoWarunkowe wykorzystanie logo

Warunkowe wykorzystanie logo

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Prezentowane poniżej logotypy i plakietki mogą być wykorzystywane na stronach internetowych oraz w materiałach drukowanych warunkowo, bez wyraźnej pisemnej zgody, o ile będą spełnione następujące wymagania:

 1. Twoja nazwa lub logotyp są większe bądź bardziej widoczne niż logotyp czy plakietka Joomla!.
 2. Zawsze przestrzegasz dowolnej wersji licencji GNU (General Public License) materiałów chronionych prawem autorskim wydanych przez OSM, przestrzegasz Licencji Elektronicznej Dokumentacji Joomla zastosowanej do prac Projektu wydawanych na jej warunkach oraz  szanujesz prawa autorskie do innych prac publikowanych przez Projekt Joomla! lub Open Source Matters.
 3. Respektujesz prawa Open Source Matters do znaku towarowego w nazwie i logo Joomla oraz zgadzasz się nie podejmować starań o zarejestrowanie w żadnym kraju jakichkolwiek znaków towarowych, zawierających nazwę lub logo Joomla. Ponadto zgadzasz się nie nabywać praw do warunkowego użycia logo czy plakietek.
 4. Użycie logotypów bądź plakietek nie będzie powodować mylenia Twojego projektu (firmy, strony, produktu) z Projektem Joomla! lub Open Source Matters, ani sugerować, że otaczające je materiały są  popierane przez Projekt Joomla! lub Open Source Matters.
 5. Wykorzystanie nie przynosi ujmy, np. obniżając wartość którejkolwiek marki Joomla bądź Open Source Matters, naruszając integralność ich marek, szkodząc reputacji lub renomy firmy, poprzez użycie w połączeniu z produktami, serwisami lub innymi treściami, które: (a) są  wulgarne, nieprzyzwoite lub pornograficzne, (b) zawierają zniesławiające, oszczercze lub w inny sposób szkodliwe twierdzenia dotyczące OSM lub Projektu Joomla!, (c) mogą być uznane za przestępstwo lub mogą zachęcać do zachowań, które mogłoby być uznane jako przestępstwo bądź (d) prowadziłyby do jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej.
 6. Logo oraz plakietki nie są powiększone ani zmodyfikowane w jakikolwiek sposób, z tym, że zmniejszenie rozmiaru jest dozwolone tak długo, dopóki zostaną zachowane proporcje.
 7. Niniejsza ograniczona licencja nie obejmuje praw do korzystania z jakiegokolwiek warunkowego wykorzystania logo, plakietki bądź innego znaku towarowego Open Source Matters w celu promowania własnych produktów lub usług. Na przykład, nie można warunkowo wykorzystać logo Joomla na opakowaniu jakiegokolwiek produktu lub dokumentacji, etykietach CD-ROM lub dyskietek.
 8. Warunkowe wykorzystanie logo lub plakietki odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dozwolony użytek przez OPEN SOURCE MATTERS jest udostępniany "tak jak jest", bez jakichkolwiek gwarancji, w tym (bez ograniczeń) wszelkich gwarancji nienaruszalności.
 9. Zgadzasz się chronić Open Source Matters oraz Projekt Joomla! przed wszelkimi skutkami prawnymi bądź innymi kosztami, które mogłyby być spowodowane użyciem plakietek lub logo.

Wszelkie warunkowe użycie logo lub plakietki musi być również w pełni zgodne polityką stosowania znaków towarowych, licencjami i pokrewnymi zasadami opublikowanymi przez Open Source Matters (które mogą być zmieniane od czasu do czasu). Zasady i warunki wymienione powyżej mogą być zmieniane co jakiś czas bez powiadamiania. Wprowadzone zmiany będą zaprezentowane na stronie internetowej opensourcematters.org.  Korzystając warunkowo z logo lub plakietki, zgadzasz się na warunki zawarte w tym dokumencie.

Open Source Matters może cofnąć wydane pozwolenie w każdej chwili. Jeżeli zgoda zostanie wycofana, należy natychmiast zaprzestać wszelkiego warunkowego wykorzystania logo lub plakietek.

Fani Joomla!

Poniższe plakietki mogą być używane na własnej stronie internetowej, aby pokazać swoje poparcie dla Joomla. Prawo ich wykorzystania jest ograniczone do użytku indywidualnego i niekomercyjnego.

Plakietka: Wykonano w Joomla       Plakietka Społeczność Joomla

Ich zastosowanie w witrynie powinno zawsze zawierać bezpośrednie łącze do strony joomla.org.

Oprócz przedstawionych powyżej warunków ogólnych, można używać ikony witryny (favicon), która jest rozpowszechniana w szablonach Joomla, instalowanych z oprogramowaniem Joomla. Można również stosować grafikę "Powered by Joomla!" umieszczoną w folderze obrazów. (Inne obrazy Joomla zastosowane w szablonie Milky Way lub w szablonie JAPurity mogą być używane tylko w tych szablonach, chyba że złożysz wniosek i uzyskasz oficjalną pisemną zgodę do używania ich gdzie indziej).

Mogą być stosowane:

Plakietka: Wykonano w Joomla      Ikona witryny Joomla 

Nie mogą być stosowane poza szablonami Milkway i JA Purity:

Logo Joomla      Logo Joomla - jasne

Ponadto na stronach zawierających te oznaczenia powinno również być umieszczone poniższe oświadczenie:

[Nazwa Twojej strony] ] is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla logo is used under a imited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.

[Nazwa Twojej witryny] nie reprezentuje i nie jest przedstawicielem Projektu Joomla ani Open Source Matters. Logo Joomla! użyte zostało na podstawie ograniczonej licencji przyznanej przez Open Source Matters, właściciela znaku towarowego Joomla! w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Firmy powiązane z Joomla!

Jeśli posiadasz firmę powiązaną z Joomla, możesz warunkowo używać poniższych plakietek w druku (w tym m.in. do reklam, wizytówek, wniosków lub broszur) bądź w Internecie, stosując się do następujących dodatkowych wymagań:

 1. Najpierw musisz zarejestrować warunkowe wykorzystanie oznaczenia w Open Source Matters, składając odpowiedni formularz.
 2. Oznaczenie wykorzystane w Internecie musi zawierać bezpośrednie łącze do strony joomla.org.
 3. Na druku lub stronach internetowych zawierających te oznaczenia umieścisz poniższe oświadczenie (nie jest ono wymagane na  wizytówkach, jeśli zawierają one nazwę i logotyp Twojej firmy w większym formacie niż oznaczenie):

[Nazwa Twojej firmy] is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.

[Nazwa Twojej firmy] nie reprezentuje i nie jest przedstawicielem Projektu Joomla ani Open Source Matters. Logo Joomla! użyte zostało na podstawie ograniczonej licencji przyznanej przez Open Source Matters, właściciela znaku towarowego Joomla! w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Naruszenie którejkolwiek z wymienionych zasad bądź ogólnych warunków użytkowania skutkuje natychmiastowym wycofaniem zgody na wykorzystywanie tych logotypów. Ponosisz odpowiedzialność za samodzielną kontrolę zgodności z tymi warunkami. Jesteś zobowiązany zaprzestać korzystania z tych logotypów niezwłocznie po powiadomieniu przez Open Source Matters.

Joomla! Support - Wsparcie dla Joomla!      Programista Joomla! - Joomla Developer      Dostawca Joomla! - Joomla Provider

Zarejestruj tutaj ich użycie.

Produkty i rozszerzenia Joomla!

Jeśli posiadasz produkt, taki jak rozszerzenie, które można zainstalować za pomocą instalatora rozszerzeń Joomla, i który został wydane na licencji GNU GPL v2 lub późniejszej (wymagane dla wszystkich komponentów, modułów, dodatków, paczek językowych i kodu PHP w szablonach) bądź GNU LGPL (dotyczy tylko elementów nie będących rozszerzeniami), możesz korzystać z tych logotypów na opakowaniach lub opisie produktu, jeśli spełnisz, oprócz ogólnych warunków, poniższe wymagania:

 1. Najpierw musisz zarejestrować warunkowe wykorzystanie oznaczenia w Open Source Matters, składając odpowiedni formularz.
 2. Użycie logotypu na stronie internetowej w każdym przypadku musi zawierać bezpośrednie łącze do strony joomla.org
 3. Nazwa i logo Twojego rozszerzenia są zawsze większe i bardziej widoczne niż plakietka lub logo Joomla, a jednocześnie nazwa  rozszerzenia nie będzie zawierać frazy Joomla!, Joomla, J!, Joom, Jom, Joo bądź żadnych innych podobnych ciągów znaków oraz tym podobnych nazw, które zostały wcześniej zatwierdzone przez Open Source Matters w formie pisemnej.

Poniższe oświadczenie jest zawarte na druku lub stronach internetowych zawierających obraz: This product [można podstawić nazwę produktu] is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project. It is not supported or warranted by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.

Produkt [można podstawić nazwę produktu] nie jest związany ani zatwierdzony przez Projekt Joomla. Nie jest obsługiwany lub wspierany przez Projekt Joomla ani Open Source Matters. Logo Joomla! użyte zostało na podstawie ograniczonej licencji przyznanej przez Open Source Matters, właściciela znaku towarowego Joomla! w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 1. Produkt nie znajduje się na prowadzonej przez Projekt Joomla liście najbardziej zagrożonych rozszerzeń.
 2. Produkt nie zawiera w swoim kodzie źródłowym żadnych „tylnych drzwi” (back-door) i tym podobnych rozwiązań.

Naruszenie którejkolwiek z wymienionych zasad bądź ogólnych warunków użytkowania skutkuje natychmiastowym wycofaniem zgody na wykorzystywanie tych logotypów. Ponosisz odpowiedzialność za samodzielną kontrolę zgodności z tymi warunkami. Jesteś zobowiązany zaprzestać korzystania z tych logotypów niezwłocznie po powiadomieniu przez Open Source Matters .

Zgodne z Joomla 1.0      Zgodne z Joomla 1.5 - Legacy      Zgodne z Joomla 1.5      Zgodne z Joomla 2.5      Zgodne z Joomla 3.x

Logo Joomla - białe             Logo Joomla - czarne 

Zarejestruj tutaj ich użycie.

Jeśli warunkowe wykorzystanie logotypów nie spełnia Twoich potrzeb lub chcesz prosić o wykorzystanie innych znaków towarowych, takich jak nazwa Joomla!, możesz to zgłosić, korzystając ze strony internetowej Open Source Matters.

 

Powyższy tekst jest tłumaczeniem dokumentu Conditional Use Logos wykonanym przez Tomasza Dziudę przy współpracy Marianny Adamczyk.

Ostatnio zmieniany Pt. 16 Sie 2013
comments powered by Disqus Powrót na górę
Oglądasz teraz:   O Joomla!Projekt Joomla!Cele, nazwa, logoWarunkowe wykorzystanie logo