O Joomla!Projekt Joomla!LicencjeLicencja Elektronicznej Dokumentacji Joomla!

Licencja Elektronicznej Dokumentacji Joomla!

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Poniżej znajduje się licencja zapewniająca Ci prawa do korzystania, modyfikowania i rozpowszechniania dokumentacji powiązanej z projektem Joomla!. Celem licencji jest sprzyjać szerokiemu upowszechnianiu i rozwojowi elektronicznej dokumentacji Joomla!, zagwarantować, że jeśli jakikolwiek materiał zostanie dodany do dokumentacji przez Ciebie lub inną osobę, może on stać się częścią oficjalnej dokumentacji rozpowszechnianej przez projekt Joomla!

Poniższa licencja nie dotyczy wszystkich możliwych sposobów wykorzystania dokumentacji Joomla! Jeśli chcesz opublikować dokumentację Joomla! w innym medium niż dozwolone tą licencją (np. w drukowanej książce), prosimy skontaktować się z Centrum Projektu Joomla!

Licencja Elektronicznej Dokumentacji Joomla! v 1.0

Definicje

Propagowanie utworu oznacza robienie z nim wszystkiego, co bez zezwolenia byłoby podstawą do bezpośredniego lub pośredniego pociągnięcia cię do odpowiedzialności za naruszenie odpowiednich przepisów o prawie autorskim, z wyjątkiem uruchomienia tego utworu na komputerze lub modyfikacji jego kopii prywatnej.

Utwór oznacza chroniony prawem autorskim utwór udostępniany na podstawie niniejszej licencji albo jakiś materiał oparty na takim utworze. Autor oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną która ma prawo udzielić licencji (zezwolenia) na propagowanie utworu lub części utworu (na której rzecz powstały autorskie prawa majątkowe). Do każdego licencjobiorcy zwracamy się per ty.

Medium elektroniczne oznacza dowolne urządzenie albo technologię, użytą do przechowywania, zapisu, wyświetlania, transmisji albo modyfikacji, włącznie ze stronami internetowymi, dyskami kompaktowymi, cyfrowymi płytami wizyjnymi, dyskami stałymi (twardymi), mediami magnetycznymi i sieciami komputerowymi. Medium elektroniczne nie obejmuje na przykład książek drukowanych na papierze.

Grantback License oznacza niewyłączne, wieczyste (na czas nieoznaczony), nieograniczone terytorialnie, bezpłatne zezwolenie na propagowanie utworu za pomocą dowolnego medium elektronicznego w dowolny sposób. (grantback - oznacza, że każdy kto rozwija, doskonali, poprawia utwór, gwarantuje pierwotnemu licencjodawcy licencję do utworu po modyfikacjach).

Licencja Copyleft oznacza prawo do propagowania utworu na warunkach tej licencji i przyszłych wersji Licencji Elektronicznej Dokumentacji Joomla! opublikowanych przez Open Source Matters, Incorporated (copyleft - prawo darmowego rozprowadzanie oprogramowania, które można kopiować bez ograniczeń, dokonywać zmian w jego kodzie).

Forma źródłowa utworu oznacza formę utworu preferowaną do wprowadzania do niej modyfikacji. Dla utworu tekstowego może to być zwykły tekst w formacie ASCII.

Uprawnienia / Warunki licencji

Jeżeli zapewniasz autorowi Grantback License oraz zapewniasz Copyleft License każdemu, kto wejdzie w posiadanie utworu, możesz propagować utwór poprzez media elektroniczne w jakimkolwiek celu z celami komercyjnymi włącznie.

Musisz bezpłatnie udostępnić utwór w formie źródłowej, każdemu, komu przekazujesz utwór. Udostępnienie musi nastąpić (1) w ten sam sposób, w który przekazujesz utwór, lub przez proste pobranie z Internetu. Nie możesz uzależniać dostępności utworu w jego formie źródłowej od niczego innego poza zaakceptowaniem niniejszej licencji.

Inne ujęcie: Każdemu, komu udostępniasz utwór, musisz zapewnić bezpłatny dostęp do formy źródłowej utworu. Udostępnienie formy źródłowej może nastąpić (1) w ten sam sposób, w który przekazujesz utwór, lub (2) proste pobranie z Internetu. Nie możesz uzależniać dostępności formy źródłowej utworu od niczego innego poza zaakceptowaniem niniejszej licencji.

Musisz dołączyć kopię tej licencji, notę mówiącą, że do utworu ma zastosowanie niniejsza licencja oraz informacje potrzebne (niezbędne) do uzyskania formy źródłowej.

Musisz zachować wszelkie noty o prawach autorskich zawarte w utworze - wszystkie oznaczenia powinny być uwidocznione w sposób co najmniej tak wyraźny oznaczenie własnych praw autorskich czy inne porównywalne oznaczenia prawno-autorskie.

Ograniczenia /Zastrzeżenia prawne

Żadne postanowienie tej licencji nie przyznaje ani Tobie, ani nikomu innemu prawa, by rozpowszechniać pracę w innym medium albo w jakiś inny sposób niż za pomocą medium elektronicznego.

Żadne postanowienie tej licencji nie przyznaje ani tobie, ani nikomu innemu praw, które wymagają zezwolenia na mocy ustawy o znakach towarowych. W szczególności żadne postanowienie nie uprawnia do stwierdzenia, że opublikowany (upowszechniany) utwór jest oficjalnym, urzędowym lub w jakikolwiek sposób zaakceptowanym, zatwierdzonym czy usankcjonowanym przez autora.

Ostatnio zmieniany So. 24 Lis 2012
comments powered by Disqus Powrót na górę
Oglądasz teraz:   O Joomla!Projekt Joomla!LicencjeLicencja Elektronicznej Dokumentacji Joomla!