O Joomla!Projekt Joomla!LicencjeArtykuły z etykietą: prawa autorskie
Artykuły z etykietą: prawa autorskie - Polskie Centrum Joomla!

Joomla! jest programem wolnym i otwartym: każdy może legalnie korzystać z Joomla!: swobodnie i bezpłatnie.

Dział: Licencje

Objaśnienia do JEDL

Cz. 9 Sie 2012

Materiały w tej witrynie objęte są warunkami Licencji Elektronicznej Dokumentacji Joomla!. Zapoznaj się z odpowiedziami na niektóre pytania związane ze stosowaniem tej licencji.

Dział: Licencje

Licencja GNU GPL v.3.0

Śr. 13 Sty 2010

Publikujemy polskie tłumaczenie tekstu licencji gpl 3 (oryginał na stronach Free Software Foundation). Tłumaczenie zostało opracowane przez biuro tłumaczy Kalinauskas sp. z o.o. (www.kalinauskas.pl) oraz zweryfikowane i uzupełnione przez prawników z zespołu prawa własności intelektualnej kancelarii prawnej Kuczek i Maruta (www.kuczekmaruta.pl). Wierzymy, że obecny tekst oddaje ducha licencji gpl i jest zgodny z polskim językiem prawnym.

Dział: Licencje

Poniżej znajduje się licencja zapewniająca Ci prawa do korzystania, modyfikowania i rozpowszechniania dokumentacji powiązanej z projektem Joomla!. Celem licencji jest sprzyjać szerokiemu upowszechnianiu i rozwojowi elektronicznej dokumentacji Joomla!, zagwarantować, że jeśli jakikolwiek materiał zostanie dodany do dokumentacji przez Ciebie lub inną osobę, może on stać się częścią oficjalnej dokumentacji rozpowszechnianej przez projekt Joomla!

Dział: Licencje

Joomla! jest rozpowszechniany na licencji GNU/GPL, co ma wiele różnych konsekwencji, z których, jak wskazuje doświadczenie i ostatnie wydarzenia w międzynarodowej społeczności Joomla!, wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Przyjrzyjmy się więc licencji i wartościom, w obronie których ją stworzono.

Dział: Licencje

Polskiego Zespołu Tłumaczeń i Dokumentacji Joomla!

Członkowie Polskiego Zespołu Tłumaczeń i Dokumentacji Joomla!:

 1. Umawiają się, że niniejsze "Porozumienie..." zostanie dostosowane do Statutu Zespołu Tłumaczy Joomla! po jego opublikowaniu.
 2. Przyjmują do wiadomości, że:
  • odpowiedzialnym za zorganizowanie przekładu plików językowych rdzenia Joomla! (etykiet i komunikatów ekranowych oraz plików pomocy - Ekranów pomocy i pomocy kontekstowej) jest Koordynator Polskiego Zespołu Tłumaczy.
  • Tłumaczenia etykiet i komunikatów ekranowych powinny być wiernym odzwierciedleniem angielskiego oryginału; nie mogą ani omijać niczego z pierwotnego tekstu, ani dodawać obcych elementów; wszelkie zmiany mogą być uzasadnione jedynie koniecznością adaptacji do rodzimych warunków w obrębie płaszczyzny leksykalnej i nie mogą dotykać warstwy znaczeniowej.
  • Koordynator Zespołu Tłumaczy gwarantuje Projektowi Joomla!, że żaden materiał niepewny bądź mogący podlegać zakwestionowaniu nie zostanie zawarty w tłumaczeniach.
  • Tłumaczenia ekranów pomocy bądź jakichkolwiek innych stron help.joomla.org muszą zawierać wskazanie źródła oryginału oraz stopnia wierności przekładu (np. dosłowne tłumaczenie, tłumaczenie kontekstowe, tekst bazujący na zmodyfikowanym tłumaczeniu, etc.).
  • Wszystkie pliki tłumaczenia jako pochodne oryginalnych plików Joomla! podlegają pod licencję GNU/GPL.
  • Prawa autorskie przetłumaczonych plików dystrybucji Joomla! mają być przypisane Open Source Matters.
  • Prawa autorskie przetłumaczonych plików w pakietach instalacyjnych komponentów, modułów, dodatków mają być przypisane ich wydawcy, zgodnie z oryginalnym wpisem w nagłówkach skryptów.
   Jednakże, wzmianka o autorze (autorach) może zostać zawarta w nagłówkach plików (zob. przykład 1).
 3. Umawiają się, że:
  • będą upowszechniać tylko i wyłącznie oficjalne, zaakceptowane tłumaczenia plików językowych rdzenia Joomla! (etykiet i komunikatów ekranowych)
  • przygotowywane i upowszechniane przez siebie pakiety dystrybucyjne, zawierające rozszerzenia np. o dodatkowe komponenty, moduły, dodatki opatrzą wyraźną informacją, że oficjalne tłumaczenie obejmuje jedynie składniki należące do rdzenia Joomla!
  • będą informować Zespół o realizowanych i planowanych pracach nad tłumaczeniem dodatkowych składników dla Joomla,
  • w przypadku aktualizacji składników, dla których już zostały opracowane tłumaczenia, będą dokonywać ich w porozumieniu albo wspólnie z autorem lub autorami wcześniejszych wersji.

Przykład 1 - nagłówki plików tłumaczeń

/*
* @version id: # [data] [Polish Translation Joomla! Team]
 $[nick przygotowującego pakiet] 
* @package Joomla bądź w przypadku dodatkowych składników - wydawcy
* @subpackage Polish Joomla! Translation - Polski Zespół Tłumaczy Joomla!
* @copyright Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved.
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL, see LICENSE.php
* Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant
* to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
* is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
* other free or open source software licenses.
* See COPYRIGHT.php for copyright notices and details.
* @Translation by: [imiona i nazwiska + (ew. nick)
 - nie więcej, niż 3; jeśli jest więcej, 
 po 3 nazwisku dodaje się "i in."]
*/
Dział: Nieprzypisane

Dokumentacja wolnego oprogramowania udostępniana jest często na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji. Na warunkach tej licencji udostępniana była początkowo dokumentacja Joomla!, w tym materiały publikowane w naszej witrynie. Zapoznaj się z polskim nieoficjalnym tłumaczeniem Licencji GNU FDL.

Dział: Licencje

Joomla! i wiele rozszerzeń do Joomla udostępniane są na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej. Zapoznaj się z polskim nieoficjalnym tłumaczeniem Licencji GNU GPL.

Dział: Licencje

Licencja Joomla!

Pt. 23 Wrz 2005

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat licencji Joomla!.

Dział: Licencje
Oglądasz teraz:   O Joomla!Projekt Joomla!LicencjeArtykuły z etykietą: prawa autorskie