SpołecznośćGrupy użytkowników Joomla!Grupy użytkowników – lista kontrolna

Grupy użytkowników – lista kontrolna

Strona główna Joomla! User Groups Strona główna Joomla! User Groups
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dowiedz się, jak zarejestrować swoją grupę w centralnym katalogu grup użytkowników Joomla!? Przedstawiamy tłumaczenie dokumentu: User Groups Approval Checklist.

Dziękujmy za zainteresowanie się Grupami Użytkowników Joomla! (JUG).

Minimalne wymaganie dla aplikacji:

 • 2 różne osoby kontaktowe z 2 unikalnymi adresami mejlowymi (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..)
 • założenie tak samo nazwanej grupy na people.joomla.org albo założenie witryny internetowej z danymi grupy,
 • miasto lub region, w którym grupa się spotyka,
 • zobowiązanie do utrzymania aktualnych informacji w bazie danych JUG,
 • zobowiązanie do fizycznego spotkania się co najmniej dwa razy w roku,
 • kod pocztowy do określenia lokalizacji grupy na mapie interaktywnej.

Konwencja nazewnicza grup

Wszystkie zarejestrowane grupy powinny mieć nazwę o strukturze: Joomla! User X Y, gdzie X to określenie formy organizacyjnej, np. grupa, klub, stowarzyszenie, społeczność, a Y to opis geograficzny, którym powinna być nazwa miasta. Nazwy państw i województw (regionów, stanów) nie są dozwolone (nie będą akceptowane) jako część nazwy.

Przykładowo mogą to być takie nazwy:

 • Grupa Użytkowników Joomla! Mars
 • Stowarzyszenie Użytkowników Joomla! Wenus
 • Sieć Użytkowników Joomla! Pluton.

W przypadku wielu JUG w jednym mieście w nazwach grup nie można powtórzyć tej samej formy organizacyjnej, należy wybrać inną, niż użyta w nazwach pozostałych grup. Na przykład:

 • Grupa Użytkowników Joomla! Mars
 • Stowarzyszenie Użytkowników Joomla! Mars
 • Sieć Użytkowników Joomla! Mars

Przestrzeganie praw do znaków towarowych

Jeżeli używacie nazwy Joomla! albo obrazu logo Joomla! na swojej stronie internetowej – w jej nagłówku lub zawartości, musicie stosować się do następujących zatwierdzonych zasad ich użycia:

Grupy użytkowników Joomla! są bezpośrednio zainteresowane zachowaniem nienaruszalności marki Joomla!. Dlatego nie możemy pozwolić, aby grupy, które używają nieprawidłowo znaków towarowych Joomla! znalazły się w katalogu JUG.

1.  Czy w nazwie domeny znajduje się coś związanego z Joomla!?

Jeżeli w nazwie twojej firmy czy projektu lub logo albo w nazwie domeny znajduje się słowo Joomla! albo cząstki Jom lub Joom, ewentualnie coś innego, co nawiązując do naszego znaku towarowego może być źródłem zamieszania, należy wcześniej uzyskać zgodę OSM, aby mogły być wymienione w którymkolwiek z naszych katalogów. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia wniosku w przypadku niezgodności z naszymi przepisami. Skorzystaj z tego formularza, aby uzyskać zgodę.

2. Musisz uzyskać zgodę na używanie logo Joomla! na twojej stronie.

Skorzystaj z poniższego linku, aby uzyskać informacje o zasadach korzystania z nazwy i logo Joomla:

http://opensourcematters.org/logo-use-and-name-use.html.

Informacje o warunkowym użyciu logo Joomla! znajdziesz tutaj: http://opensourcematters.org/index.php?Itemid=169

Z warunkowego użycia logo możesz skorzystać natychmiast po zarejestrowaniu w Open Source Matters.

Jeśli chcesz korzystać z logo tylko w ograniczonym zakresie, tutaj znajdziesz szczegółowe reguły postępowania: http://opensourcematters.org/logo-usage-and-brand-guide.html 

Ograniczone użycie logo może mieć miejsce tylko po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Open Source Matters.

3. Joomla! należy użyć ze znakami "!" oraz "™" lub  "®", gdy pojawia się po raz pierwszy w tytule witryny, sloganie lub banerze.

Upewnij się, że słowo Joomla użyte pierwszy raz na Twojej zostało opatrzone znakiem „!” oraz znakiem "™" lub  "®" w indeksie górnym (ta zasada obowiązuje także wtedy, gdy używasz słowa Joomla! w tytule swojej strony, grafice nagłówka lub jako część twojego hasła reklamowego itp.).

Każdy, kto korzysta ze znaku towarowego Joomla! – nazwy lub logo – musi umieścić na swojej stronie poniższą deklarację, używając czcionki o minimalnym rozmiarze 8 punktów w kolorze kontrastującym do kolorystyki  witryny: „Nazwa i logo Joomla!® użyte zostały zgodnie z warunkami licencji Open Source Matters, właściciela znaku towarowego Joomla! w USA i innych krajach. Nazwa Twojej Grupy działa wyłącznie w swoim imieniu - nie jest przedstawicielem ani filią Open Source Matters, ani Projektu Joomla!.”

4. Jeśli nie rozumiesz, dlaczego prosimy cię o wykonanie powyższych czynności, przeczytaj informacje na podanej niżej stronie.

To nie jest nasze zadanie, aby ci objaśniać, dlaczego należy respektować wymienione wcześniej zasady. Jeśli masz jakieś pytania na ten temat, po prostu przeczytaj dokładnie informacje o naszych umowach, które mają zastosowanie do wszystkich Grup Użytkowników Joomla!: http://opensourcematters.org/license-trademark-and-copyright.html 


* Jeżeli Twoja grupa zostanie zatwierdzona, nie oznacza to, że jest zatwierdzona na zawsze. Co jakiś czas sprawdzamy prawidłowość wykorzystania naszej zgody i zastrzegamy sobie prawo wyłączenia Waszej grupy z listy JUG bez uprzedzenia w przypadku stwierdzonego naruszenia któregokolwiek z warunków.

 

Powyższy tekst jest tłumaczeniem publikacji User Groups Approval Checklist wykonanym przez Stefana Wajdę z pomocą Pawła Frankowskiego i Sławomira Sikory.

Ostatnio zmieniany Śr. 13 Mar 2013
comments powered by Disqus Powrót na górę

Czytaj Magazyn Społeczności

Oglądasz teraz:   SpołecznośćGrupy użytkowników Joomla!Grupy użytkowników – lista kontrolna