O Joomla!Projekt Joomla!Cele, nazwa, logoKodeks Postępowania Wolontariuszy

Kodeks Postępowania Wolontariuszy

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Społeczność Joomla! posiada swój Kodeks Postępowania Wolontariuszy, który ustanawia podstawowe zasady współpracy w ramach Projektu. Jeśli chcesz czynnie rozwijać Joomla!, niech poznanie Kodeksu i uznanie jego zasad będzie Twoim pierwszym krokiem.


Dokument ten określa zasady postępowania dla wszystkich wolontariuszy oferujących swoje usługi na rzecz Projektu Joomla!. Dotyczy on sposobów zachowania się członków wspólnoty Joomla! na forach, listach mailingowych, stronach WWW, kanałach IRC, publicznych zgromadzeniach oraz w prywatnej korespondencji pomiędzy członkami społeczności. Jeśli nie zgadzasz się z którąś z tych zasad, to wolontariat w Projekcie Joomla! nie jest dla Ciebie. Przyjęcie roli wolontariusza zakłada akceptację tych zasad:

Bądź rozważny

Pracujesz z innymi w zespole, zatem bądź świadom tego, jak twoje działania lub wkład wpływają na kolegów i wspólnotę jako całość.

Rezultaty Twojej pracy będą wykorzystywane przez innych, Ty sam również będziesz zależny od czyjejś pracy. Każda decyzja, jaką podejmiesz, dotyczyć będzie również innych osób. Zatem weź te konsekwencje pod uwagę.

Zachowaj szacunek

Traktuj siebie i członków społeczności z należnym szacunkiem. Każdy może wnieść cenny wkład do Joomla!. Nie zawsze musimy się ze sobą zgadzać, ale niezgoda nie usprawiedliwia złego zachowania ani nie oznacza akceptacji dla złych manier. Każdy może doświadczać frustracji. Nie godzimy się na przekształcanie tej złej energii w osobisty atak pod adresem innego członka wspólnoty. Ważne jest, aby pamiętać, że środowisko, w którym ludzie czują się nieswojo lub źle, nie jest produktywne. Oczekujemy zatem od członków społeczności Joomla!, że będą okazywać szacunek w kontaktach z innymi wolontariuszami i użytkownikami, a także z ludźmi z innych projektów i inicjatyw. Unikaj angażowania się w wojny, trolling, osobiste ataki i powtarzanie w nieskończoność tych samych argumentów. Przenieś sprawy „na zewnątrz” (poza listę dyskusyjną, itp.), jeśli pomoże to rozwiązać Twój problem. Nie korzystaj ze społeczności jako przestrzeni komunikacyjnej, by stawiać swoich adwersarzy pod ścianą.

Współpracuj

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem oraz przykładem współpracy i wspólnej pracy. Współpraca redukuje konieczność wykonywania tej pracy, którą została już raz wykonana przez kogoś innego, polepsza również jakość produkowanego oprogramowania, niezależnie od tego, czy piszesz kod, czy wykonujesz jakieś inne zadanie.

Jeśli się nie zgadzasz, skonsultuj się z innymi. Nieporozumienia, zarówno polityczne, jak i techniczne, zdarzają się cały czas, a Joomla! nie jest wyjątkiem. Krytyka, spór, debata są konstruktywne, często przyspieszają postęp i są niezbędną częścią tworzenia skomplikowanej pracy w zespole. Ważnym celem nie jest unikanie nieporozumień lub różnic zdań, ale ich konstruktywne rozwiązanie. Przede wszystkim unikaj zmiany konfliktów dotyczących pracy w konflikty osobiste. Debata nie powinna zawierać odniesienia do czyjejś narodowości, płci, religii lub innych cech osobistych. Należy zwrócić się do wspólnoty i korzystać z dróg w niej dostępnych w poszukiwaniu porady i rozwiązywaniu sporów.

Istnieją również grupy robocze koordynatorów i kierowników zespołów, którzy mogą być w stanie pomóc Ci zorientować się, który kierunek będzie najbardziej akceptowalny.

W przypadku wątpliwości poproś o pomoc. Nie ma ludzi nieomylnych, nikt też nie jest wszechwiedzący. Zadawanie pytań pozwala uniknąć wielu późniejszych problemów w czasie pracy, dlatego pytaj śmiało. Wywołani do odpowiedzi powinni być elastyczni i pomocni. Pytania trzeba jednak zadawać na odpowiednim forum. Pytania nie związane z tematem danej grupy (jak na przykład prośby o pomoc zadawane na liście dyskusyjnej dla programistów) oddalają Cię od produktywnej dyskusji.

Odchodząc, pomyśl o innych

W każdym projekcie ludzie przychodzą i odchodzą. I Joomla! nie jest tu wyjątkiem. Jeśli zdecydujesz się odejść lub odłączyć od wspólnoty, w całości lub w części, prosimy byś czynił to w sposób, który zminimalizuje związane z Twoim krokiem zamieszanie. W praktyce oznacza to poinformowanie społeczności o swoim odejściu i podjęcie odpowiednich kroków w celu zapewnienia następców gotowych podjąć Twoje dotychczasowe obowiązki.

Bądź dostępny

Sprawdzaj swoją pocztę regularnie i szybko odpowiadaj na wiadomości, nawet jeśli jest to odpowiedź w stylu "Jestem teraz zajęty, ale wrócę do tej wiadomości później"

Bądź szczery

Czasem najtrudniej jest powiedzieć „nie” albo przyznać się, że zapomniałeś coś zrobić. Bądź uczciwy wobec innych i siebie w odniesieniu do tego, co mówisz i co możesz realnie zrealizować.

Przestrzegaj zasad

Wolontariusze są zobowiązani do respektowania licencji Joomla! i wymagań dotyczących znaków towarowych, ale nie ograniczają się one jedynie do przestrzegania ich na własnych lub promowanych witrynach oraz we własnych rozszerzeniach. Upewnij się, że uzyskano odpowiednie zgody na użycie marki Joomla! w nazwach domen, na używanie nazwy i logo Joomla! oraz że wszelkie rozszerzenia można rozpowszechniać zgodnie z licencją Joomla!.

W całej pracy przyczyniającej się do rozwoju projektu, kodu, czy dokumentacji lub innych materiałów należy przestrzegać odpowiednich licencji ustalonych przez centrum Projektu i Open Source Matters.

Niektórzy członkowie grupy roboczej reprezentują Projekt Joomla! w określonych dziedzinach, ale nie oznacza to, że mogą się wypowiadać w imieniu Projektu lub przedstawiać siebie jako oficjalnych przedstawicieli Projektu, chyba że zostali specjalnie do tego upoważnieni. Nigdy też nie należy przedstawiać swoich opinii jako oficjalnych zasad Projektu.

Zasady dyskrecji i poufności

W zależności od Twojej roli będziesz mieć dostęp do różnych poziomów informacji. Oczekuje się od Ciebie jako wolontariusza przechowywania odpowiednio zabezpieczonych informacji dostępowych (takich jak loginy, dane FTP, itp.). Informacje zawarte na prywatnych forach (na przykład, o poważnych sprawach bezpieczeństwa, sprawach prawnych lub dane osobowe), prywatnych listach dyskusyjnych, czatach i innych mediach są również traktowane jako poufne, nawet po przerwaniu współpracy. Naruszenia w zakresie ochrony prywatności i poufności są traktowane przez Projekt bardzo poważnie.

Konflikt interesów

W przypadku korzystania z zasobów Projektu lub podejmowania decyzji w swoim zespole, grupie roboczej lub dotyczących polityki Projektu, należy to robić wyłącznie w oparciu o najlepsze interesy projektu i społeczności jego użytkowników. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, która może prowadzić do konfliktu interesów albo może być postrzegana przez rozsądnych członków społeczności jako konflikt interesów, ujawnij to kierownikowi zespołu lub zespołowi jako całości. W razie potrzeby, po przedyskutowaniu ze swoim zespołem, powinieneś wycofać się z udziału w podejmowaniu konkretnych decyzji, dyskusji, w których może pojawić się konflikt interesów.

Drobnym drukiem

Członkowie Społecznego Komitetu Nadzoru (Główny Zespół) oraz zarząd Open Source Matters mogą wprowadzać dodatkowe wytyczne i wymagania, które w razie konfliktu będą miały pierwszeństwo nad niniejszym Kodeksem Postępowania.

Ostatni punkt

Niniejszy Kodeks Postępowania zmieniał się z upływem czasu i nadal będzie się rozwijać, ale wywodzi się, za przyzwoleniem, z Kodeksu Użytkownika Ubuntu.

 

Powyższy tekst jest tłumaczeniem publikacji Volunteer Code of Conduct wykonanym przez Jakuba Jurkiewicza [Qbik], Tomasza Dziudę [Dziudek] i Stefana Wajdę [zwiastun].

Ostatnio zmieniany Cz. 15 Sie 2013
comments powered by Disqus Powrót na górę
Oglądasz teraz:   O Joomla!Projekt Joomla!Cele, nazwa, logoKodeks Postępowania Wolontariuszy