Joomla! jako framework

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Joomla! jest szkieletem projektowym (ang. framework), czyli platformą programistyczną, która stanowi podstawę działania CMS (systemu zarządzania treścią) oraz może posłużyć do stworzenia innych aplikacji internetowych.

Znajomość i zrozumienie Platformy Joomla! nie jest konieczna, aby posługiwać się Joomla! Jeśli jednak chcesz programować dla Joomla!, zapoznaj się z tym wprowadzeniem.

„W programowaniu komputerowym framework albo platforma programistyczna jest szkieletem do budowy aplikacji”. Szkielet projektowy „definiuje strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację”. (z Wikipedii: Framework).

Budowa Joomla! opiera się na strukturze złożonej z trzech warstw:

Górna warstwa rozszerzeń obejmuje rozszerzenia szkieletu projektowego Joomla! i jego aplikacji:

 • moduły
 • komponenty
 • szablony

Środkowa warstwa aplikacji składa się z aplikacji, które rozszerzają klasę JApplication szkieletu projektowego. Warstwę aplikacji stanowią trzy aplikacje włączone do dystrybucji Joomla! (w Joomla 1.5 - cztery):

 • JInstallation: jest aplikacja instalującą odpowiedzialną za instalowanie Joomla na serwerze www. Uruchamiana jest zwykle tylko jeden raz, podczas instalacji systemu, a po zakończeniu instalacji jest usuwana. Pliki źródłowe tej aplikacji znajdują się w katalogu /installation.
 • JAdministrator: jest aplikacją administracyjną odpowiedzialną za działanie zaplecza. Pliki źródłowe znajdują się w katalogu /administrator. Podstawę stanowią trzy główne pliki: defines.php, framework.php oraz application.php i plik toolbar.php, dodający pasek narzędziowy w interfejsie zaplecza administracyjnego.
 • JSite: jest aplikacją frontową, odpowiedzialną za pobieranie informacji z bazy danych MySQL, łączenie z wybranym szablonem i  przesyłanie wyniku do przeglądarki użytkownika. Ponadto odpowiada za funkcje związane z logowaniem i interakcje z użytkownikiem..
 • XML-RPC: w Joomla 1.5 obsługiwała 1.5 zdalne administrowanie witryną.

Dolna warstwa szkieletu, składa się z trzech elementów:

 • samego szkieletu Joomla!: lista klas znajduje się na stronie Platforma Joomla! 11.1
 • bibliotek (libraries): pakietów kodu wymaganego przez szkielet Joomla! lub instalowane na potrzeby rozszerzeń niezależnych projektantów.
 • dodatków (plugins): rozszerzają funkcjonalności dostępne w szkielecie.

Jestem programistą. Jakie zaawansowane cechy Joomla! mogę wykorzystać?

Wiele firm i organizacji potrzebuje rozwiązań wykraczających poza możliwości rozbudowy dostępnymi rozszerzeniami. Dzięki temu, że Joomla! oferuje także bardzo elastyczny framework, projektanci mogą rozszerzać go w dowolnych kierunkach, tworząc wyrafinowane aplikacje. Urok Joomla! polega na tym, że nasz framework i interfejs użytkownika dostarcza solidnej podstawy dla własnych aplikacji, działających w środowisku znanym użytkownikom:

 • własne katalogi produktów
 • systemy magazynowe
 • narzędzia prezentacji danych
 • mostki łączące z innymi programami
 • integracja z systemami e-commerce
 • systemy rezerwacji
 • narzędzia komunikacji

Ponieważ Joomla! jest oparty na PHP oraz MySQL, możesz projektować potężne aplikacje, korzystając ze wszystkich zalet otwartej platformy: dostępności, dzielenia się kodem, pomocy i współpracy innych programistów. Bogate materiały dla projektantów znajdziesz na witrynie Joomla! Developer Network.

Ostatnio zmieniany So. 8 Lut 2014
comments powered by Disqus Powrót na górę
Oglądasz teraz:   O Joomla!Joomla! jako programCzym jest Joomla!Joomla! jako framework