Regulamin katalogu JUG

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Katalog Joomla!User Group jest usługą świadczoną na rzecz społeczności Joomla!.Strona ta opisuje warunki, na jakich można uzyskać dostęp i korzystać z katalogu.

 

Korzystając z katalogu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz wszystkie poniższe warunki. Jednocześnie przyjmujesz do wiadomości, że mogą one być aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawa autorskie i własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Open Source Matters lub podmioty współpracujące, dysponują pełnią praw autorskich i wszystkich innych praw własności intelektualnej do materiałów i opinii w serwisie chyba, że wskazano inaczej. Użytkownik zobowiązuje się ich nie kopiować, nie powielać, nie pobierać, nie rozpowszechniać, nie publikować, ani nie przekazywać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uzyskania pisemnej zgody. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych informacji z serwisu za pomocą zautomatyzowanych środków (np. pająki).

Zamieszczając w Katalogu treść lub opinię Użytkownik przyznaje tym samym Open Source Matters na całym świecie nieodwołalną, nieodpłatną, niewyłączną i ograniczoną licencję na jej reprodukcję, edycję, publikację, tłumaczenie i rozpowszechnianie w każdej formie. Użytkownik oświadcza, że: a) jest autorem tych treści lub recenzji i ma prawo do udzielenia tej licencji, oraz b) zawartość lub komentarz nie narusza żadnych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności innych stron.

Zasady zgłaszania

Każda osoba lub firma ma prawo do umieszczania wpisów w Katalogu Joomla! User Group (Grup Użytkowników Joomla!)

Istnieje kilka podstawowych zasad, jakie muszą spełniać wszyscy użytkownicy zakładający grupę, aby móc zakwalifikować się do umieszczenia w katalogu. Przesyłając zgłoszenie do katalogu Grup Użytkowników Joomla!, zgadzasz się ich przestrzegać.

Open Source Matters może oferować różne poziomy uczestnictwa i korzyści. Zespół JUG lub Open Source Matters ma prawo, według własnego uznania, do określenia i zmian korzyści oferowanych dla poszczególnych poziomów uczestnictwa. Open Source Matters może zmienić te zasady w dowolnym czasie i bez powiadomienia, zamieszczając zmienione zasady na naszej stronie (www.joomla.org). Dalsze korzystanie z katalogu Joomla!User Group oznacza zgodę na przestrzeganie zasad publikacji.

  • Wszystkie wpisy muszą dotyczyć Grup Użytkowników Joomla
  • Wpisy oraz strona główna JUG nie mogą zawierać treści, przeznaczonych dla osób dorosłych lub pornograficznych, nie mogą także służyć nielegalnej wymianie plików.
  • Wpisy oraz strona główna JUG nie mogą zawierać treści zniesławiających, oszczerczych, fałszywych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób naruszających prawa innych osób (np. prawa do prywatności)
  • Wpisy oraz strona główna JUG nie mogą promować ani angażować się w działalność niezgodną z prawem, w tym w szczególności w zakresie naruszenia patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych i innych praw własności innych stron.
  • Wpisy oraz strona główna JUG może być zgłoszona do katalogu tylko w jednej konkretnej kategorii. Umieszczenie ogłoszenia lub strony w kilku kategoriach spowoduje jej usunięcie.
  • Niedozwolone jest naruszanie lub próba naruszania bezpieczeństwa witryny Joomla! User Groups, zakłócanie lub próby zakłócania prawidłowego funkcjonowania naszych witryn, serwerów lub sieci.
  • Nie wolno zamieszczać, przesyłać, podpinać linków lub w inny sposób przekazywać treści, zawierających wirusy, szkodliwe kody lub inne oprogramowanie komputerowe lub program, które mogą uszkodzić lub negatywnie wpływać na funkcjonalność witryny JUG użytkownika lub zakłócać możliwość używania witryny przez innych Użytkowników
  • Nie wolno korzystać z witryny JUG do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail (spamu).
  • Umieszczane linki muszą prowadzić do miejsc, które są najbardziej istotne dla JUG. Nie mogą one powodować przekierowań do alternatywnych adresów URL.
  • Opublikowanie wizytówki grupy w katalogu JUG nie jest równoznaczne z poparciem działań użytkownika przez społeczność Joomla! lub Open Source Matters.

Wszystkie treści opisujące Grupę Użytkowników Joomla muszą być w języku angielskim.

Przedstawiane strony internetowe mogą być w dowolnym języku, jednak informacje umieszczane w wizytówce grupy w katalogu JUG muszą być w języku angielskim. Jednocześnie możesz umieścić powyższy opis także w Twoim ojczystym języku.

Joomla! koncentruje się na otwartym oprogramowaniu, Internecie oraz sprawach komputerowych. Wizytówki, recenzje i zawartość stron nie mogą być wykorzystywane do promowania treści ideologicznych, religijnych czy politycznych.

Treść stron JUG musi być zgodna z polityką znaków towarowych Open Source Matters oraz zasadami używania marki i logo JOOMLA!®. Nie można korzystać ze znaku lub logo Joomla!® w sposób nieuprawniony. Wizytówki muszą być zgodne z aktualną wersją licencji Joomla!.

Zespół JUG według własnego uznania może bez uprzedzenia cofnąć publikację każdej wizytówki.

Przypisanie do konkretnej kategorii leży w gestii redaktorów katalogu JUG.

Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie treści przesyłane do witryny JUG.

Wszystkie Grupy Użytkowników Joomla muszą zapewnić, że ich wizytówki są zgodne z zasadami, a także sprawdzać i aktualizować ich zawartość co najmniej dwa razy w roku.

Naruszenia

Wizytówki, które naruszają jeden lub więcej z powyższych standardów nie będą rozpatrywane podczas rejestracji w Joomla User Group. Ocena spójności z zasadami leży w wyłącznej gestii redakcji witryny i Open Source Matters

Zastrzeżenie dotyczy także prawa, ale nie obowiązku, monitorowania treści w witrynach JUG w celu określenia zgodności z powyższymi zasadami.

Każdy opublikowany wpis, który narusza te przepisy, zostanie przez redaktorów katalogu OSM natychmiast wyłączony (niepublikowany). Właściciel (autor) zostanie poinformowany o powodzie wyłączenia. Przez okres 14 dni ma on prawo do sprostowania, usunięcia problemu lub żądania usunięcia publikacji.

Redakcja katalogu OSM zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia według własnego uznania każdej wizytówki, która nadal pozostaje w sprzeczności z określonymi powyżej zasadami.

Jeśli właściciel (autor) wizytówki nie udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od skontaktowania się z nim redakcji katalogu, wpis zostanie trwale usunięty z katalogu.

Powiadomienie innej grupy roboczej lub zespołu kierowniczego Społeczności może doprowadzić do natychmiastowego wycofania wpisu.

Reklamy lub autopromocja, niepotrzebne linki do stron osobistych / biznesowych nie mogą być częścią publikacji na stronach JUG.

Bądź uprzejmy i nie używaj obraźliwego języka.

Przyjęcie lub odrzucenie opinii pozostaje w wyłącznej gestii redakcji katalogu JUG.

Zespół JUG zastrzega sobie prawo do usuwania pisemnej opinii w dowolnym czasie po jej opublikowaniu.

Prywatność

Poza sytuacjami wymaganymi przepisami prawa żadne informacje osobiste członków grup JUG nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to bezpośrednia wola konkretnej osoby, której dane dotyczą.

Open Source Matters ujawni wszelkie zebrane informacje w przypadku, gdy będzie to wymagane przepisami prawa.

Zgromadzone informacje stanowią aktywa Open Source Matters. W przypadku, gdy OSM lub jej część zostaną przez kogoś nabyte, Twoje dane również zostaną mu przekazane.

Zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności

Grupy użytkowników i opublikowane wpisy (wizytówki) są przesyłane przez społeczność tylko w celach informacyjnych. Umieszczenie ich w katalogu nie stanowi ani nie oznacza poparcia, rekomendacji czy wsparcia przez Projekt Joomla! ani Open Source Matters,

Ponieważ wizytówki Grup Użytkowników i opinie są zamieszczane przez innych, Joomla!, Open Source Matters, Projekt Joomla!, ani zespół katalogu nie ponosi odpowiedzialności za poprawność umieszczonych tu informacji. Użytkownicy, którzy chcą się upewnić, czy dane są poprawne, powinni skontaktować się z podmiotami odpowiedzialnymi za umieszczane treści na stronie JUG,

Informacje w tej witrynie internetowej udostępniane są w postaci „TAKIEJ JAKA JEST” bez żadnych gwarancji.

Open Source Matters nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. W żadnym wypadku Open Source Matters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie, wtórne lub przypadkowe lub za utratę zysków, dochodów lub możliwości korzystania, wynikające z użytkowania strony, nawet jeśli Open Source Matters została poinformowania o możliwości takich szkód.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności. W związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Zastrzegamy sobie w każdej chwili prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania publikacji katalogu (lub jego części) z lub bez powiadomienia Użytkowników czy osób trzecich.

Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem witryny podlegają prawu stanu Maryland, z wyłączeniem wszelkich zasad prawa kolizyjnego. Wszyscy korzystający z naszych usług i odwiedzających nasze strony poddają się wyłącznej jurysdykcji państwa i/lub federalnych sądów stanu Maryland.

 

Powyższy tekst jest tłumaczeniem dokumentu User Groups Terms of Service 0613 wykonanym przez Stefana Wajdę z pomocą Tomasza Dziudy i Sławka Sikory. To jest nieoficjalne tłumaczenie regulaminu JUG na język polski. Zostało opracowane, aby pomóc osobom mówiącym po polsku zrozumieć oryginalny dokument. Pod względem prawnym nie może być podstawą do rozstrzygnięć - ustanawia ją wyłącznie oryginalny angielski tekst.

Ostatnio zmieniany So. 3 Maj 2014
comments powered by Disqus Powrót na górę

Czytaj Magazyn Społeczności

Oglądasz teraz:   SpołecznośćGrupy użytkowników Joomla!Regulamin katalogu JUG