Plan rozwoju Joomla

Joomla, wcześniej znany jako Mambo, jest jednym z najpopularniejszych projektów typu Open Source. Głównym hasłem przez długi okres czasu było "Potęga w prostocie". W tym dokumencie zespół developerów przedstawia plan plan utrzymania wersji 1.0 i dalszego rozwoju tego CMS, od wersji 1.0 do 2.0. wraz z wdrażaniem zarówno nowych technologii, jak i długofalowych planów zmian.

 

Plan Rozwoju Joomla!

Joomla, wcześniej znany jako Mambo, jest jednym z najpopularniejszych projektów typu Open Source. Głównym hasłem przez długi okres czasu było "Potęga w prostocie". W tym dokumencie zespół developerów przedstawia plan plan utrzymania wersji 1.0 i dalszego rozwoju tego CMS, od wersji 1.0 do 2.0. wraz z wdrażaniem zarówno nowych technologii, jak i długofalowych planów zmian.

Numer wersji

Pierwszym numerem Joomla jest 1.0, aby zminimalizować ryzyko pomyłek z równolegle istniejącymi wersjami mambo. Wersja 1.0 jest przemianowanym Mambo 4.5.2.3 z poprawionymi błędami i łatami zwiekszającymi bezpieczeństwo.

Numerowanie

Numer wersji Joomla składa się z elementów X.Y.Z odpowiadających kolejno:

  • X = główny numer wersji - Jego podwyższenie oznacza znaczne zmiany w kodzie. Jest prawdopodobne, iż będzie całkowicie niekompatybilny ze swoim poprzednikiem.
  • Y = numer podwersji - Ten numer oznacza dość znaczne zmiany w funkcjonalności i strukturze, ale zachowującej w dużym stopniu kompatybilność z poprzednią wersja.
  • Z = numer poprawek - Kolejne wartości oznaczają poprawki bezpieczeństwa i funkcjonalności z ewentualnymi niewielkimi zmianami w funkcjonalności. Zakładana jest pełna zgodność z poprzednią wersją.

Struktura

Nowej, pełnej wersji przyporzadkowywany jest numer typu X.Y (np 1.0). Każde pełne wydanie będzie posiadało własny plan rozwoju, niezależnie od głównej drogi dla całego Joomla.

Wersje poprawkowe (1.0.1) będą wydawane w zależności od potrzeb, ale nie wcześniej niż dwa tygodnie od wydania pełnej wersji. Ma to na celu podniesienie jakości wersji stablinej. Już nie będzie konieczności oczekiwania na poprawę błędów do kolejnej pełnej wersji.

Wersje pełne będą publikowane jako alfa i beta. Okres tych testowych publikacji będzie w całości zależał od zespołu developerów, jednakże dla wersji beta nie powinien być krótszy niż trzy (3) tygodnie, aby dać czas na testy dla twórców dodatków do Joomla.

Wersję stabilne będą poddane tylko wewnętrznej kontroli i będą dostępne do natychmiatowego użytku.

Kalendarium

WersjaDataKomentarz
Mambo 4.5.2 17 lutego 2005 - W celach testowych dodano biblioteki patTemplate
- Rozszerzenia do praw dostępu do plików. Usunięto błędy.
Joomla! 1.0 15 września 2005 - Mambo 4.5.2.3 pod nową marką
- Usunięto błędy, luki bezpieczeństwa
- Kilka dodatków do kodu
Joomla! 1.0.1 21 września 2005 Poprawki do wersji stabilnej
Joomla! 1.0.2 2 października 2005 Poprawki do wersji stabilnej
Joomla! 1.0.3 14 października Poprawki do wersji stabilnej
Joomla! 1.0.4 Kiedy potrzeba Poprawki błędów / łaty bezpieczeństwa
Uwaga programiści: (***)
register_globals=off będzie emulowane w Joomla! 1.1 i w poźniejszych wersjach.
Joomla! 1.1 Listopad 2005 - Tłumacznie panelu administracyjnego(***)
- Podstawy wsparcia RTL (tekst z prawej do lewej)
- Boty użytkowników(***)
- Zaawansowana obsługa zestawów znaków innych niż ISO-8859-1, przez wprowadzenie standardu UTF-8
- Dodatkowy bot SSL zapewniający obsługę stron zabezpieczanych tym protokołem
Uwaga programiści: (***)
Musi zostać użyty łącznik bazy danych Joomla! aby zapewnić mobilność między różnymi platformami baz danych od wersji 1.2 wzwyż. Pomniejsze kwestie kompatybilności wynikną przy zmianach nazwy niektórych pól (zarezerwowane słowa kluczowe itd.) aby zapewnić pełną niezależność od platformy bazy danych
Joomla! 1.2 ZU 2006 - 1kw - Podwaliny pod wsparcie różnych platform bazodanowych(***)
- Pierwszy etap rozszerzeń ACL(***)
- Ulepszone buforowanie strony(***)
- Separacja warstwy logicznej od prezentacji za pomocą patTemplate
- Nowa struktura Javascript
- Tryb instalacji FTP(***)
- Ulepszenie optymalizacji SEO/SEF (***)
- Podstawy dla dalszego wsparcia Dostępności(***)
- Implementacja projektów SOC(***)
Uwaga programiści: (***)
Kwestie kompatybilności wynikną przy szablonach szat graficznych wersji 1.3, ze względu na wprowadzenie poważnych zmian na rzecz standardów Dostępności. Zmiany te zablokują kompatybilność wstecz.
Joomla! 1.3 ZU 2006 - 3kw Orientacyjnie:
-Drugi etap rozszerzeń ACL (zezwolenia obiektów)(***)
-Wbudowane rozwiązania Dostępności
-Pełna kontrola zawartości
Joomla! 2.0 ZU 2006 Nowa struktura CMS oparta o PHP 5

ZU = zostanie ustalone , kw = kwartał
Kalendarz to tylko szkic, z możliwymi zmianami.

Szczegóły:

Poniżej przedstawiamy obszerniejszy przegląd zamierzeń, nie opisanych w powyższej tabeli, wraz z odnośnikami do odpowiadających im pól tego szkicowego terminarza.

*** Tłumaczenie zaplecza administracyjnego

Rozwiązanie to umożliwi stosowanie plików językowych do tłumaczenia statycznej zawartości zaplecza administracyjnego

*** Boty użytkowników

Umożliwiają alternatywne metody autoryzacji użytkowników, jak na przykład LDAP. Dodatkowo są stanowią punkt zaczepienia dla międzyaplikacyjnych mostów Joomla!

*** Niezależność od platformy bazy danych

W celu uzyskania większej niezależności od platformy bazy danych zintegrujemy popularną bibliotekę ADODB. Dla zwiększenia kompatybilności z innymi platformami poprawiony też będzie kod rdzenia Joomla!

*** Tryb instalacji FTP

Aby ominąć problemy z zabezpieczeniami różnych systemów, zastosowany zostanie zintegrowany tryb FTP do instalacji wszelkich dodatków Joomla!

*** Optymalizacja SEF/SEO

Optymalizacja strony i generowanego adresu URL pod kątem wyszukiwarek sieciowych zostanie przeniesiona na barki botów, aby ułatwić integrację i współpracę różnych innych dodatków Joomla!

*** Pierwszy etap rozszerzeń ACL

Dodanie możliwości tworzenia i edycji grup, z możliwością ustawienia zezwoleń czynności dla każdej grup (np. instalacja komponentów)

*** Drugi etap rozszerzeń ACL

detaliczna możliwość ustawienia zezwoleń obiektów dla danych grup. W ten sposób mozna będzie uprawniać wybrane grupy uzytkowników do oglądania poszczególnych sekcji/kategorii/elementów

*** Spełnienie standardów WCAG 1. poziomu

Joomla! zdecydowanie polepszy swoją zgodność ze standardami sieci, aby ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym. Zgodność z WCAG A wymaga spełnienia prawie 508 standardów.

Realizacja tego zamierzenia wymaga pełnego oddzielenia wartstwy prezentacyjnej kodu (formatowanie HTML) od warstwy biznesowej(aplikacji). Aktualnie skupiamy się na kodzie strony frontowej [Front-End]. Priorytety 2. i 3. poziomu będą uzwględniane po spełnieniu priorytetów 1. poziomu.

Więcej na ten temat można dowiedzieć się z oficjalnego Oświadczenia o Dostępności

*** Letnie Projekty (Summer of Code)

W 2005 roku, mieliśmy przyjemność nadzorować kilka projektów bardzo utalentowanych studentów. Będą one stopniowo wdrażane do Joomla. Te projekty to

  • Wirtualny system wsparcia plików - używająć zwykłego API jako dostępu do plików, ftp itd.
  • Automatyczne aktualizacje - jak większości popularnych aplikacji (jak Firefox) z możliwością sprawdzania uaktualnień itd.
  • Kotrola wersji zawartości - solidny produkt dla prowadzących specjalistyczne systemy zarządzania treścią wymagające specjalnych procedur publikacji jak np. aprobowanie publikacji przez przełożonych, śledzenie zmian wprowadzanych w dokumentach i inne - spełniające wymagania prawne lub organizacyjne jak np. Biuletyn Informacji Publicznej w Polsce

*** Poprawa systemu buforowania strony i ogólnej sprawności

Sprawność Joomla będzie systematycznie udoskonalana przez zastosowanie wielopoziomowych warstw Cache, a także odpowiedniej kostrukcji obiektów

Kwestie kompatybilności

*** Emulacja register_globals=OFF

Obecnie Joomla! emuluje stan PHP dla zmiennej register_globals=ON. To znaczy, że każda zmienna przekazywana przez URL lub formularz (metodą post), będzie inicjalizowana przez PHP jako zmienna globalna. Niestety miejsca, gdzie programista nie przemyśli właściwie zmiennych wejściowych, można wykorzystać aby wpłynąć niekorzystnie na zabezpieczenia wenątrz kodu strony i uczynić ją otwartą na ataki z zewnątrz. W związku z tym, począwszy od wersji 1.1 będzie emulowany stan register_globals=OFF. Nie powstrzyma to oczywiście wszystkich ataków, ale zapobiegnie kilku ich popularnym formom, wycelowanym w kiepskich programistów

*** Baza danych

W chwili obecnej, jako nazwy pól egzystują jeszcze czasem słowa kluczowe jak np.: content:fulltext, czy components:option. Aby zakres zastosowań Joomla! nie był ograniczany rodzajem bazy danych, wkrótce pola te zostaną przemianowane. Może to mieć wpływ na niektóre z obecnych komponentów, czy modułów nie należących do podstawowego pakietu Joomla! a działających w oparciu o tabelę content. (Nie przewidujemy żadnych zmian w tabeli components na tym etapie.)

Dodatkowo, przewidywane są zmiany powodujące, że klasa mosDBTable będzie rozpoznawać, które pola bazy danych są tekstem, a które liczbami całkowitymi, lub dziesiętnymi. Zmiany powinny działać w bazach MySQL 3 i 4 ale w MySQL 5 i kilku innych platformach jeszcze nie.

*** Szablony szat graficznych

Ze względu na głęboko zakrojoną racjonalizację i optymalizację wynikowego kodu XML pod kątem Standardów dostępności i użyteczności, szablony szat graficznych dla wersji 1.3 nie będą kompatybilne z wcześniejszymi wersjami Joomla!

Więcej informacji pojawiać się będzie w miarę zbliżania się do publikacji takiej wersji Joomla! w której zaimplementowano rozwiązania, dla których opisywane tu kwestie są istotne.


Tekst jest przetłumaczoną, przeredagowaną i opatrzoną linkami kompilacją oficjalnego Planu Rozwoju Joomla! z dnia 31 sierpnia 2005 z bieżącym uaktualnieniem i poprawkami na dzień 21 października 2005.
Tłum. Łukasz Rylik (rybik).
Tłum. Stefan Wajda (Zwiastun).
Źródło: www.joomla.org/
GNU/FDL

Ostatnio zmieniany Pn. 28 Maj 2012
comments powered by Disqus Powrót na górę
Oglądasz teraz:   O Joomla!Projekt Joomla!Historia Joomla!Plan rozwoju Joomla