ZasobyNa Twoją witrynęPłatna treść w Joomla!

Płatna treść w Joomla!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Płatny dostęp do zasobów witryny opartej na Joomla można zrealizować przy użyciu specjalnego dodatku, udostępnionego przez www.atomsms.pl. Po zainstalowaniu dodatku możliwe jest uzyskanie następującej funkcjonalności:

 • wyznaczenie stref płatnego dostępu; każda jest płatna oddzielnie, opłacenie dostępu do danej strefy oznacza dostęp do wszystkich artykułów w tej strefie;
 • ustanowienie stref z dokładnością do sekcji, kategorii, artykułu lub własnych stref;
 • określenie do trzech grup cenowych artykułów;
 • ustalenie do trzech wariantów płatności w każdej grupie cenowej; warianty umożliwiają dostęp na czas zależny od kwoty dokonanej płatności.

Opis dodatku

Dodatek dla Joomla! w wersji 1.0.x umożliwia publikowanie płatnych artykułów. Dodatek oferuje:

 • wyznaczenie stref płatnego dostępu; każda jest płatna oddzielnie, opłacenie dostępu do danej strefy oznacza dostęp do wszystkich artykułów w tej strefie;
 • określenie do trzech grup cenowych artykułów;
 • ustalenie do trzech wariantów płatności w każdej grupie cenowej; warianty umożliwiają dostęp na czas zależny od kwoty dokonanej płatności.

Instalacja

Aby uruchomić płatny dostęp do treści w serwisie opartym na Joomla 1.0.x, należy wykonać następujące czynności:

 1. Po zalogowaniu do konta w systemie wysłać zgłoszenie uruchomienia nowego serwisu SMS, wskazując usługę płatnego dostępu i poczekać na przydzielenie parametrów usługi (prefiks i klucz prywatny).
 2. Pobrać pakiet instalacyjny pluginu i zapisać go na dysku.
 3. Zalogować się do panelu administracyjnego Joomla.
 4. Wejść do instalatorów komponentów typu Mambot (menu Installers/Mambots).
 5. W sekcji Upload Package File wskazać pobrany plik pakietu instalacyjnego i wybrać Upload File & Install.
 6. Wejść do modułu zarządzania komponentami Mambot (menu Mambots/Site Mambots).
 7. Wejść do konfiguracji komponentu Atom.SMS - Płatny dostęp i wprowadzić parametry konfiguracyjne zgodnie z poniższym opisem konfiguracji.
 8. Opublikować plugin korzystając z ikony w kolumnie Published.

Konfiguracja

Uwaga: aby plugin płatnego dostępu SMS działał prawidłowo, witryna musi mieć wyłączone korzystanie z pamięci podręcznej:
Witryna/Konfiguracja/Schowek/Korzystaj z pamięci podręcznej: Nie

Konfiguracja komponentu wymaga na wstępie określenia sposobu dokonywania płatności. Mamy możliwość zaklasyfikowania płatnych treści do trzech grup cenowych. Dostęp do każdej z grup może mieć inne stawki (kwoty SMSów). Ponadto w każdej z grup cenowych istnieje możliwość określenia wariantów płatności. Warianty umożliwiają uzyskanie przez użytkownika dostępu do artykułu na różny czas w zależności od kwoty wysłanego SMSa. W każdym z wariantów podajemy stawkę SMS oraz czas, na jaki jest przyznawany dostęp.

Po ustaleniu strategii pobierania płatności wprowadzamy parametry konfiguracyjne:

 • Prefiks SMS - przydzielony prefiks SMSa, można go odczytać w module Serwisy SMS
 • Klucz prywatny - podobnie jak prefiks, jest to parametr przydzielony w czasie aktywacji usługi i możliwy do odczytania w tym samym miejscu co prefiks.
 • Tryb - tryb testowy umożliwia przetestowanie działania pluginu i sprawdzenie dostępu do płatnych stref bez konieczności wysyłania SMSów. Gdy wszystkie testy wypadną pozytywnie, można przełączyć działanie w tryb produkcyjny.
 • Kodowanie strony - kodowanie znaków używane na Twojej stronie Joomla. Niewłaściwe ustalenie tego parametru będzie skutkowało nieprawidłowym wyświetlaniem formularza płatności SMS (tzw. "krzaczki").
 • Płatne strefy - umożliwiają automatyczne lub ręczne ustalenie stref płatnych:
  • sekcje - każda sekcja jest oddzielną strefą; pojedyncza płatność daje dostęp do wszystkich artykułów z tej samej sekcji;
  • kategorie - każda kategoria jest oddzielną strefą; pojedyncza płatność daje dostęp do wszystkich artykułów z tej samej kategorii;
  • artykuły - każdy artykuł jest osobną strefą; dostęp do każdego artykułu jest oddzielnie płatny;
  • ręcznie - administrator ma możliwość samodzielnego ustanawiania stref płatnych (parametr s opisany w instrukcji użytkowania).
 • Dostęp na czas i - za SMSa w cenie - przy pomocy tych parametrów określamy warianty cenowe dla wszystkich grup cenowych. Jeśli nie używamy różnych grup cenowych, wystarczy zdefiniować tylko warianty dla pierwszej grupy (grupa domyślna). Jeśli nie chcemy określać wariantów płatności, w nieużywanych wariantach w polu Dostęp na czas wybieramy opcję - brak -.
  Uwaga: kwoty SMSów możemy wybrać wyłącznie spośród skonfigurowanych i widocznych w module Serwisy SMS. Wybranie innych stawek spowoduje nieprawidłowe działanie płatności SMS.

Używanie kompontentu

W celu ustalenia, że artykuł jest płatny używamy zdefiniowanego znacznika {sms-dostep}. Znacznik ten należy umieścić w dowolnym miejscu głównej treści artykułu (Main Text). Nie należy go używać we wstępie (Intro Text), ponieważ spowoduje to wyświetlenie formularza płatności SMS nawet wtedy gdy wyświetlany jest wstęp (np. informacja o artykule na głównej stronie). Składnia znacznika jest następująca:

{sms-dostep [gGrupaCenowa] [sStrefa]}

Parametr g (grupa cenowa) oznacza grupę cenową, do której należy artykuł i może przyjąć wartości 1, 2 lub 3. Jeśli parametr nie zostanie określony, domyślnie przyjmowana jest wartość 1 (pierwsza grupa cenowa).

Parametr s (strefa) ma znaczenie tylko w przypadku, gdy w konfiguracji określimy strefy ustalane ręcznie. Wówczas Strefa powinna być znakiem liter i cyfr bez spacji i oznacza strefę płatnego dostępu. Wykupienie dostępu do artykułu daje użytkownikowi dostęp do wszystkich artykułów z tej samej strefy.

Przykłady

Cały serwis jest jedną strefą

Wysyłając SMSa użytkownik otrzymuje czasowy dostęp do całego serwisu.
Parametr Płatne strefy w konfiguracji należy ustawić na ręcznie a w głównej treści każdego płatnego artykułu należy wstawić znacznik {sms-dostep}.

Artykuły są w różnych cenach, każda grupa cenowa stanowi strefę

Artykuły mają różne ceny określone przez przynależność do jednej z trzech grup cenowych. Każda płatność za artykuł daje użytkownikowi dostęp do wszystkich artykułów w tej samej grupie cenowej.
Parametr Płatne strefy w konfiguracji należy ustawić na ręcznie a w głównej treści każdego płatnego artykułu należy wstawić znacznik {sms-dostep g1}, {sms-dostep g2}, {sms-dostep g3} w zależności od grupy cenowej artykułu.

Każda kategoria jest osobną strefą

Wykupienie dostępu do artykułu daje użytkownikowi dostęp do wszystkich artykułów z tej samej kategorii. Dostęp do artykułu z innej kategorii wymaga osobnego opłacenia.
Parametr Płatne strefy w konfiguracji należy ustawić na kategorie, a w głównej treści każdego płatnego artykułu należy wstawić znacznik {sms-dostep}.

Ostatnio zmieniany Śr. 28 Mar 2012
Powrót na górę
Oglądasz teraz:   ZasobyNa Twoją witrynęPłatna treść w Joomla!