Anna Dyderska

  • Lokalizacja: Łódź
  • Rola: sekretarz Fundacji PCJ Otwarte Źródła
  • Kontakt:

Absolwentka Łódzkiej Szkoły Trenerów, trener i doradca z zakresu animacji społecznej, organizacji pozarządowych, działalności ekonomicznej, animatorka Rad Działalności Pożytku Publicznego, konsultantka spółdzielni socjalnych, liderka TechKlub Łódź. Od 10 lat związana jest z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus, inicjowała i prowadziła wiele przedsięwzięć edukacyjnych dla organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk i podmiotów ekonomii społecznej.

Oglądasz teraz:   SpołecznośćLudzie Joomla!Zespół PCJAnna Dyderska